Damaroň jižní / Kauri

Nacházíte se v sekci: Vše o NZ » Damaroň jižní - Kauri

Kauri

Majestátné stromy kauri

Kauri, česky damaroň jižní (Agathis australis, čeleď ARAUCARIACEAE - Blahočetovité), není ani nejvyšším, ani se nechlubí největším obvodem. Ale jeho gigantický kmen se od kořenů směrem ke koruně téměř nezužuje oproti kalifornským sekvojím a to ho řadí mezi největší existující stromy. Dokonce na množství vytěženého zpracovatelného dřeva je největším stromem na světě. Vyrůstá do výšky 30 až 60 metrů, průměr kmene dosahuje 3 až 7 metrů.

Roste po mnoho staletí, nejstarší stromy se dožívají úctyhodného věku kolem 2000 let. Mladé stromy mají po první století kónický tvar kmene (tvar stromu je podobný např. našim smrkům), poté se začne vyrovnávat. Během dospívání stromu spodní větve z kmene odpadávají a vytváří se košatá koruna stromu, kmen poté zůstává rovný a holý v celé své délce.

Kauri je druh sosny, který roste jen na Novém Zélandu. Stopy po stromech kauri se dají nalézt po celé zemi (po obou ostrovech byly rozšířené v období s teplejším podnebím). Před tisíci léty, v době příchodu prvních lidí pokrývaly kauri lesy většinu území severní (teplé) poloviny Severního ostrova. Předpokládá se, že kauri les jednou pokrýval 1,2 miliónu hektarů. Ještě před 200 lety (před příchodem Evropanů) kryly tyto porosty většinu teplého (subtropického) severu země. Z původních lesů dnes zůstala jen 4%, pouhých 80 tisících hektarů, většina padla za oběť dřevařskému průmyslu.

Rod Agathis, do kterého patří i novozélandská kauri, roste kromě Nového Zélandu také v Austrálii, v oblasti Malajsie, Indonésie, Celebesu, Nové Kaledonie a na Fiji. Novozélandský druh má ze všech 13 druhů rodu Agathis nejcennější dřevo.

Těžba dřeva

Maoři dřevo používali ke stavbě lodí, pro dřevořezby a stavbu domů. Jejich pryskyřici používali k rozdělání ohně a jako žvýkačku (poté, co nasála vodu a byla smíchána s mlékem z rostliny puha). Pokácení stromu předcházel dlouhý rituál, kdy prosili bohy za odpuštění.

Evropané si ihned všimli výhod těchto ohromných stromů. Dřevo oplývá těmi nejlepšími vlastnostmi: strom produkuje velké pásy čistého dřeva, které nepotřebuje žádná speciální ošetření, odolává vlhkosti a není napadáno hmyzem, je velice trvanlivé. Je pružné a lehké.

Nejprve byly stromy využívány pro své lehké dřevo na stavbu lodí, ve 40. letech 19. století se rozjel dřevařský průmysl ve velkém. Dřevo z kauri se používalo na stavbu mostů, pobřežních hrází, přístavních mol, pro výrobu nábytku, střešních krytin a dřevěného dláždění chodníků.

Vytěžené dřevo se většinou k nejbližším komunikacím dopravovalo plavením. Za tím účelem bylo zbudováno na tři tisíce hrází z dřeva stromů kauri. Mnohé z nich můžete dosud vidět jako němé svědky devastující těžby. Ty byly stavěny bez plánů a propočtů, byly pouze výsledkem neobyčejného umu tehdejších stavitelů. Největší hráz Kaiaraara Dam (40 metrů široká, 14 metrů vysoká) stojí na ostrově Great Barrier Island. Další velké hráze lze spatřit na poloostrově Coromandel.

Využití pryskyřice

Ve 40. letech 19. století se rozvinul další druh průmyslu využívající kauri - těžba pryskyřice - kopálu. Následujích 50 let tvořila pryskyřice v samotném Aucklandu vývozní materiál číslo jedna, který dalece předčil vlnu, zlato a kauri dřevo. Zkamenělá pryskyřice se sbírala a vykopávala ze země, kůra stromů byla nařezávána a tím se získávala čerstvá pryskyřice. Ta byla používána na výrobu kvalitních laků (až do začátku výroby syntetických laků, která ukončila veliký zájem o pryskyřici), její zkamenělá podoba (jantar) se používala také k tvorbě šperků.

Současná těžba

Dnes jsou stromy kauri chráněny. Nesmí se kácet ani na soukromých pozemcích. Ale v malém množství se těží kmeny (a jejich pryskyřice) staré statisíce let popadané do bažin a nechané na pospas věků. Přesto dřevo zůstává velice kvalitní.

Většina dochovaného dřeva se recykluje. Starý dům z kauri dřeva se rozebere a dřevo dále využije.

Zachráněné lesy

Waipoua Forest a Trounson Kauri Park severně od Aucklandu chrání poslední zbytky původně běžných stromů kauri. Ojedinělé exempláře najdeme také na poloostrově Coromandel. Stromy z obou parků byly zachráněny svojí odlehlostí. Půda s lesy byla korunou vykoupena již roku 1876, ale po dekády se debatovalo o jejím osudu. S příchodem dvacátého století zesílil nátlak veřejnosti na záchranu těchto lesů, ačkoliv se v čtyřicátých létech dřevo těžilo pro válečný lodní průmysl.

Les Waipoua je domovem stromu Tane Mahuta, největšího stromu - krále lesů. Tisíc pět set let starý strom je 51,5 metrů vysoký a jeho obvod měří 13,77metru.

Les je důležitý také jako útočiště mnoha zástupců fauny. Žijí v něm například ohrožení ptáci North Island kokako a brown kiwi.

Samotné lesy se stromy kauri patří do obecné kategorie novozélandských jehličnatých lesů. Ale díky monumentalitě těchto stromů, které lesu dominují, jim byla dána vlastní kategorie "kauri les". Stromy kauri jsou v lese roztroušeny, až na výjimky nerostou jeden vedle druhého. Součástí lesa jsou tenčí nebo menší jehličnany, většinou rimu, miro a mountain totara. Ty zase rostou nad ještě nižšími stromy jako jsou tawa, taraire a towai. Při zemi rostou různé druhy křovin, mnohá místa zarůstají husté záhony trávy kauri grass (Astelia trinervia).

Stále se odlupující kůra stromů kauri znemožňuje růst epifytům (rostliny žijící trvale na jiné rostlině, v tomto případě na větvi stromu, avšak žijí samostatně - neparazitují) a popínavým rostlinám. Přesto vodorovné větve dospělých kauri poskytují útočiště ohromným záhonům epifytů. (Během těžby dřeva dokonce z větví padající epifyty mohly ohrozit dřevorubce na životě).

Dnes probíhají programy na obnovu lesa. Semena kauri se daří uměle vysazovat a regeneraci lesa tak podporovat. K tomu, aby takový les dosáhl tzv. klimaxového stádia (plné vyvinutosti), potřebuje však nejméně 1000 let.

Ke zpracování článku bylo využito:

Nature Guide to New Zealand Forest
John Dawson a Rob Lucas
článek Lesy Nového Zélandu, Marek Banaš
Webové stránky DOC
Vlastní zápisky z první cesty na Nový Zéland

Martin Slíva, červen 2003

Poslední aktualizace: 01.07.2012 11:34:58, shlédnuto: 4577 x
Líbil se vám článek ? Šiřte jej dále!
Chcete-li podpořit náš web, pak si u nás zakupte některou z nabízených služeb. Tak pomůžete zajistit, že budeme nadále předávat nezávislé info- rmace o Novém Zélandu, které poskytujeme od roku 2002.
Děkujeme za podporu.
Aoteaora na facebooku

  Copyright © www.aotearoa.cz 2003 - 2018

Tvorba internetových stránek Winternet s.r.o.