Za nelegální obchod s faunou a flórou hrozí tvrdé tresty

Nacházíte se v sekci: Vše o NZ » Nelegální obchod s faunou a flórou

Nový Zéland je znám svými přírodními krásami. Žije zde mnoho endemických rostlin a zvířat, které se nevyskytují nikde jinde na světě. Většina návštěvníků přijede na Nový Zéland za poznáním - majestátné hory a mořské fjordy, panenské lesy, projevy geotermální aktivity a maorská kultura patří mezi hlavní lákadla.

Marae u HuntlyBotanici a zoologové přijíždějí pozorovat endemickou faunu a flóru. Bohužel se najdou i takoví, kteří ji nejen pozorují, ale chtějí si ji sebou odvézt a zařadit do své sbírky; někteří jejich prostřednictvím sledují i ?vyšší" cíle a s unikátními druhy chtějí obchodovat. Toto vše je zakázáno, platí politika pozoruj a foť, ale nic neodnášej. Jinak by brzy tato unikátní příroda vzala za své. Mnoho druhů již tak patří mezi ohrožené a další úbytek, byť i jediná ?nevinně" utržená rostlina do herbáře může přispět k vyhynutí daného druhu.

V mezinárodním měřítku patří ilegální obchod s rostlinami a zvířaty na třetí místo (cca šest miliard USD) na desetistupňové stupnici, hned za pašování lidí a zbraní. Nový Zéland se na tomto obchodu podílí jen malým procentem a to díky své vzdálené lokalitě a malému území. Ale pro své příznivé podnebí se stává tranzitní zemí, kdy se pašované ?zboží" zlegalizuje a na významu narůstá nelegální obchodování s původními novozélandskými druhy rostlin a zvířat.

Z důvodu ochrany fauny a flóry byla na Novém Zélandu roku 1993 zformována skupina s názvem NZ Wildlife Enforcement Group (WEG), která je zastoupena třemi vládními organizacemi - Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem lesnictví a zemědělství a Celní správou.

Tato skupina vyhledává a odhaluje mezinárodní překupníky a pašeráky za úzké spolupráce s domácími a zahraničními vládními i nevládními organizacemi. Spolupracuje také s českými organizacemi. Spolupráce spočívá zejména v samotné prevenci, to znamená, že se již předem vytipují potenciálně rizikoví návštěvníci a následně při vstupu a odjezdu z Nového Zélandu jsou vystaveni zvýšené kontrole, někdy i při samotném pohybu v zemi.

WEG spolupracuje i na školení pracovníků Ministerstva životního prostředí a karanténních úředníků na letištích a v přístavech, tak aby byli schopni rozpoznat pašované zboží.

Bohužel se po otevření hranic rozšířil také počet překupníků a chtivých nekorektních chovatelů v České republice. Jeden příklad z mnoha - mít vzácné novozélandské gekony je snem mnoha chovatelů a touha je získat často nezná překážek. Jak je ale dostat z jejich rodného teritoria? Propašovat? Proč ne, při troše štěstí si toho nikdo nevšimne a to riziko se vyplatí... Ne tak docela...

Soupis českých občanů zadržených při pokusu pašovat zvířata nebo rostliny mluví jasnou řečí:

  • 2001 - ilegální export gekonů, občan ČR uznán vinným - pokuta 12 000 NZD
  • 2003 - ilegální import chameleonů, občan ČR uznán vinným - pokuta 10 000 NZD
  • 2004 - ilegální export orchidejí, občané ČR uznáni vinnými - pokuta 7500 NZD
  • 2004 - nelegální sběr rostlin v Národním parku, občan ČR uznán vinným
  • 2006 - nelegální sběr semen stromů v Národním parku, občan ČR obdržel varování

Jak je vidět, zapojení českých občanů není tak bezvýznamné, jak by se mohlo zdát. Zejména vezmeme-li v úvahu, že se na českých burzách prodávají zástupci novozélandské fauny a flóry (a také dále exportují do zemí EU), kteří se do rukou českých chovatelů a pěstitelů museli nějak dostat a drtivá většina zdaleka ne legální cestou. Uvědomme si, že populace některých novozélandských druhů se počítají celkově na desítky kusů (a to je ještě štěstí, že se dají kontrolovat a chránit); u některých se jen odhaduje, zda ještě vůbec žijí nebo se již staly dalším druhem na seznamu vyhynulých živočichů.

V porovnání s možnostmi sazebníku trestů a pokut můžeme brát výše uvedené pokuty jako relativně nízké, vlastně symbolické, s pouhým odstrašujícím účinkem:

Mezinárodní legislativa (CITES - konvence o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin)

  • CITES I (kriticky ohrožené druhy) - až pět let vězení, 100 000 NZD pokuta nebo obojí
  • CITES II (silně ohrožené druhy) - až tři roky vězení, 50 000 NZD pokuta nebo obojí
  • CITES III (druhy, jejichž obchod je dobré sledovat a regulovat) - pokuta do 37 500 NZD

Novozélandská legislativa (seznam novozélandských druhů)

  • 1. Wildlife Act (= zákon o ochraně divočiny) - až šest měsíců vězení, 100 000 NZD pokuta nebo obojí a navíc 5 000 NZD za každé zvíře
  • 2. National Parks Act (= zákon o národních parcích) - až tři měsíce vězení, pokuta 2500 NZD nebo obojí

Podle uvedených případů a samotného vyjádření pracovníků WEG je účast českých občanů na mezinárodním obchodu s novozélandskými druhy fauny a flóry znepokojující.

Marae u HuntlyTaké proto se na přelomu února a března tohoto roku zúčastnil zástupce České inspekce životního prostředí na pozvání WEG mezinárodního cvičení v divoké přírodě novozélandského NP Fiordland. Podle fiktivního scénáře cvičení měla na Nový Zéland přicestovat skupina pašeráků z Austrálie, kteří měli společně s komplici z Queenstown odletět vrtulníkem do fjordu Dusky a nakonec na ostrov Anchor, kde měli odchytit vzácné slípky takahe a ty pak nelegálně exportovat do Austrálie. Celá akce byla až na ptáky takahe skutečná (populace těchto ptáků je tak ohrožená, že by bylo velice riskantní je do akce skutečně zapojit). Jak tým ?pašeráků", tak tým ochránců byl vysazen v drsné a liduprázdné přírodě Fiordlandu. Ochránci odříznuti od jakékoliv civilizace po tři dny sledovali činnost pašeráků, které následně dopadli a slípky takahe vypustili zpět do přírody.

Celé cvičení bylo hlubokou prověrkou všech účastníků. V náročném a nepřehledném terénu, za silných dešťových, sněhových srážek a krupobití rozhodně nešlo o ?hraní si na vojáky". Český zástupce tak měl možnost poznat způsob práce novozélandských ochránců jak po teoretické, tak po praktické stránce. Dle vyjádření WEG se na další cvičení v létě roku 2007 počítá opět s pozváním dalšího zástupce ČIŽP.

Tímto článkem bychom chtěli poukázat nejen na vážnost tohoto problému, ale také upozornit potenciální zájemce z řad českých sběratelů a chovatelů na fakt, že Nový Zéland již není tak naivní zemí, jak si někteří mohou myslet. Pokud by přesto někdo snil o teráriích plných novozélandských plazů či kolekcích vzácných alpinek, ať si připraví finanční rezervu na vysokou pokutu, případně tlustou knížku na dlouhé dny v chládku...

Zpracováno na základě materiálů poskytnutých WEG.

Autor: Martin a Vlaďka Slívovi.

Publikováno na zpravodajském serveru ČTK

Poslední aktualizace: 02.11.2011 14:37:10, shlédnuto: 2056 x
Líbil se vám článek ? Šiřte jej dále!
Chcete-li podpořit náš web, pak si u nás zakupte některou z nabízených služeb. Tak pomůžete zajistit, že budeme nadále předávat nezávislé info- rmace o Novém Zélandu, které poskytujeme od roku 2002.
Děkujeme za podporu.
Aoteaora na facebooku

  Copyright © www.aotearoa.cz 2003 - 2018

Tvorba internetových stránek Winternet s.r.o.