Novozélandské gejzíry

Nacházíte se v sekci: Vše o NZ » Geologie Nového Zélandu » Novozélandské gejzíry

Objevitel Ngatoro-i-rangi vystoupal až na vrchol hory Tongariro, aby zajistil svému kmeni vlastnický nárok na celou oblast, kterou mohl z té výšky obhlédnout.* Ale zaskočila ho sněhová pokrývka vrcholu spolu s mrazivým jižním větrem. Umíral zimou. Proto volal na pomoc bohy ohně Te Pupu a Te Hoata. Oba bohové přišli pod vodou ze své dávné domoviny Hawaiki spolu s ahi tipua a zachránili ho.

Prvně se vynořili ve Whakaari (ostrov-sopka White Island), později u Rotorua a během cesty na mnoha dalších místech. Tongariro rozehřáli až k výbuchu, aby zahřáli Ngatoro. Všude, kde se vynořili, zanechali oheň. A tak nám podnes zůstaly zachovány termální prameny, bahenní sopky a gejzíry.

* Platilo, že kmen může vnést nárok na tak rozsáhlé území, kam jeho člen dohlédne.

Tolik maorská legenda o vzniku "Vulkanické zóny Taupo", pásu jdoucímu od sopky Ruapehu až po White Island ve vodách zálivu Bay of Plenty.

Čemu však skutečně vděčíme za to, že i dnes můžeme obdivovat gejzíry?

Oblast je zčásti pozůstatkem velkých kotlovitých sopečných depresí nebo prohlubní, (kalder) , které se tvarem podobají sopečným kráterům, ale svými rozměry je několikanásobně překonávají.

Například jezero Taupo vzniklo před 26 500 lety během ohromné erupce "Oruanui". Celá vulkanická zóna je součástí "Ring of Fire" - "Ohnivého kruhu" obepínajícího Tichý oceán. Jeho oceánská kůra je po celém obvodu podsouvána (subdukována do pláště a v důsledku těchto procesů na povrchu dochází k intenzivní sopečné činnosti). Ten je dnes pod pečlivým dohledem seizmologů.

Jak spolu souvisejí kaldery a gejzíry?

Kaldery jsou dvou typů - explozivní a tektonické (nebo jejich kombinace) - vzniklé propadem vyprázdněného magmatického krbu pod sopkou. Sopka, jako je Taupo, vyvolává větší a méně časté erupce. Někdy erupce chrlí lávu. Při sopečné explozi může být do vzduchu vyvrženo kolem 50 kilometrů krychlových hornin z okolí sopky. Během takovéto erupce bývá původní tvar kaldery značně modifikován. Jiné exloze jsou menší, vyskytují se v prostoru původní velké kaldery. Ty vychrlí mezi 0,5 až 10 kilometry krychlovými sutě. Součástí vulkanické zóny Taupo jsou dvě největší novozélandské kaldery Taupo a Okataina. Ta naposledy vybuchla v roce 1886 z hory Tarawera. Zabila tehdy 153 lidí.

Všechny vulkány kaldery jsou propojené s geotermálními systémy, kde vulkán ohřívá velké podzemní rezervoáry vody. Celá vulkanická zóna Taupo je domovem sedmnácti geotermálních oblastí. Pouze v nich přehřátá voda a vodní pára tryská na zemský povrch. To proto, že zemská kůra v hloubce menší než pět kilometrů v důsledku aktivní nebo doznívající vulkanické činnosti dosahuje teplot přes 350 °C. Jako příklad se dá uvést geotermální oblast Wairakei, která produkuje kolem 8 % novozélandské elektřiny. Právě technologie vyvinuté na Novém Zélandu napomáhaly k rozvoji využití termálních zdrojů energie v mnoha zemích světa.

Vraťme se ke gejzírům. Před 110 lety existovalo pět hlavních oblastí s gejzíry - Rotomahana, Orakei Korako, Whakarewarewa, Wairakei a Spa. Dodnes zůstála činná pouze oblast ve Whakarewarewa se zaznamenáníhodným počtem gejzírů.

Oblast v Orakei Korako byla "utopena" zvednutím hladiny řeky Waikato pro výrobu elektrické energie.

Oblast ve Wairakei bývala považována za jedno z nejaktivnějších území. Je to nejrozsáhlejší geotermální oblast na Novém Zélandě. Od padesátých let dvacátého století se zde vyrábí elektrická energie. Následkem byl zánik všech gejzírů a mnoha termálních pramenů. A asi bylo co obdivovat, jak to popisuje pan Kořenovský ve své knize K protinožcům vydané v roce 1905: ?Nikde se neseskupilo tolik různých gejzírů jako ve Wairakei, a byť i nepřekonávali krásou a velebou azurové vodojemy proslulých gejzírů Yellowstonských, přece uchvacují svou rozmanitostí každého diváka. V jednom perlí se vřelá voda jako šampaňské, druhý vyvrhuje vodomet podobný kadeřavému trsu kapraďovitému, třetí naráží za erupce do podzemních průduchů jako parní buchar, čtvrtý chrlí z jícnu blátivé pumy, pátý dýše sirné páry jako báječný drak, šestý za výbuchu hvízdá a píská jako parní píšťala, sedmý vytvořuje kolem sebe terasy bílé jako sníh nebo nachové jako ranní zoře, osmý povléká všecku okolní vegetaci rudým náletem a proměňuje rozvětvené křoví , plavuně a mechy v červené korály, devátý vrací každý kámen do jeho hrdla hozený a metá jej napjatými parami do veliké výše jako střelu. Blízká jezírka a tůně zelenají se tam jako bronzová patina, jiné vodojemy třpytí se barvou oranžovou, šedou, fialovou, modrou a lemují své kraje čistou sírou.?
K vidění bývalo až na 70 gejzírů. Můžeme si pouze představit, jak to asi dříve vypadalo.

Dnes je největší oblastí s geotermální aktivitou oblast ve Waiotapu. Rozprostírá se na osmnácti čtverečních kilometrech. Vévodí jí horké termální prameny a fumaroly - horké a prudké sopečné exhalace. Oblast vyhrazená pro turisty je menší, zato nabízí podívanou na gejzír Lady Knox, na největší jezero s bublající vodou Champagne Pool a na pestrobarevné vysrážené povlaky minerálů pojmenované Arthist?s Pallete.

Gejzír Lady Knox není přirozeným gejzírem. Byl objeven počátkem dvacátého století vězni, kteří poblíž zakládali borový les. Když si šli vyprat své oblečení do blízkého termálního jezírka, voda na mýdlo prudce reagovala a vzniklý gejzír prádlo vymrštil na nedaleké keře. Roku 1903 guvernérova dcera lady Knox gejzír oficiálně pokřtila a od roku 1933 byl denně vyvoláván pomocí mýdla. Nyní se tak děje díky biologicky odbouratelné směsi s účinky mýdla a celé ?představení? je k vidění denně v 10:15 hodin.

Roku 1886 před erupcí hory Tarawera bývalo údolí Waimangu hlavním gejzírovým polem, pověstným svými růžovými a bílými terasami (Pink and White Terraces), které zdobily pobřeží původního jezera Rotomohana. Terasy byly výbuchem zničeny a jezero se o mnoho zvětšilo. Výbuch vytvořil řadu deseti kráterů. Ty, které leží dál na sever, jsou zalité jezerem Rotomohana. Zbylé krátery vyplňují termální jezírka a prameny známé pod jménem Waimangu. Gejzír Waimangu byl největší známý gejzír na světě. Rozkládal se mezi krátery Echo a Inferno. Běžně dosahoval výšky sto padesáti metrů, příležitostně až čtyři sta padesáti metrů. Svoji aktivitu ukončil roku 1904.

Rotorua, lázeňské město, patří mezi hlavní turistické magnety, a to také díky gejzírům. Že jste přijeli do města, poznáte podle všudypřítomného zápachu zkažených vajec. Sirovodíkové plyny unikají z bezpočtu děr v zemi.

Vesnice a stejnojmenná oblast Whakarewarewa leží tři kilometry jižně od centra města Rotorua. V dnešní době je hlavní novozélandskou gejzírovou atrakcí. Vedle gejzírů yellowstoneských je jedním z mála míst na světě, kde se dají spatřit gejzírová pole. Obsahuje na pět set geotermálních pramenů v mnoha rozličných formách ? jako oblaka páry vystupující ze země, bahenní sopky, vroucí chloridová jezírka. Gejzíry jsou hlavní atrakcí. Nejvýznamnější je gejzír Pohutu, který obvykle dosahuje výšky osmnácti metrů (někdy až dvakrát tolik).

Whakarewarewa není jen geotermální atrakcí, ale nabízí také možnost zevrubného seznámení se s maorskou kulturou. Na geotermálním poli totiž stojí maorská vesnice. Dnes v ní bydlí jen několik starousedlíků, většina potomků vesničanů žije ve městě a v okolí. Původní ráz vesnice je uchováván a přizpůsoben k využívání pro turistický průmysl. Chcete-li poznat co nejvíce z maorské kultury a přitom disponujete jen omezeným časem, vyplatí se navštívit toto místo, kde je vše soustředěno na malé ploše.

Právě ve Whakarewarewa je nejvíce gejzírů, a to sedm na termální pláni Geyser Flat. Bývalo jich více, ale některé z nich během minulého století zanikly nebo se nadlouho odmlčely. Gejzír Waikite byl naposledy aktivní roku 1968. Od té doby je nečinný. Gejzír Wairoa stříkal až do výšky šedesáti metrů. Sám od sebe naposledy tryskal gejzíry vody roku 1940. Pak byl mýdlem vyvoláván až do padesátých let. Terasa s gejzíry bývala obklopena termálními jezírky. Ta byla teprve v sedmdesátých letech dvacátého století zarovnána a zatravněna.

Mohutnost gejzírů závisí na mnoha faktorech. Například na hloubce hladiny podzemních vod. A ta byla lidskou činností výrazně pozměněna. Mnoho míst s geotermální aktivitou bylo zničeno během zásahů do okolní krajiny ( stavba silnic, budov, skládky odpadu, čerpání termální vody a podzemních zdrojů plynu).

Téměř celé město Rotorua a jeho lázně čerpají termální vodu z okolních zdrojů, což má za následek pokles hladiny podzemních vod - v bahenních sopkách přestane bublat bahno, termální jezírka vyschnou, gejzíry zaniknou nebo sníží svoji aktivitu. Vybetonovaná jezírka, položené vodovody, kanály a příkopy také neprospívají geotermálním oblastem. Na mnoha místech bylo vytěženo bahno pro kosmetický průmysl. Regenerace bahenních sopek je velmi zdlouhavým procesem, a tak místo bublajícího bahna můžeme vidět nečinné jizvy v zemském povrchu.

Těmito řádky nemám v úmyslu odradit potencionální návštěvníky od zhlédnutí výše zmíněných pozoruhodností. Naopak, ty patří mezi nezapomenutelné zážitky. Chtěl jsem pouze připomenout, že i tak zdánlivě nepřemožitelnou aktivitu, jako je geotermální, můžeme svou činností nejen prakticky využívat (elektrická energie, lázně), ale i významně narušit (zánik gejzírů).

Dopravní vzdálenosti:

Auckland - Rotorua 235 km, 3,5 hodiny jízdy

Auckland - Taupo 280 km, 4 hodiny jízdy

Wellington - Rotorua 460 km, 6 hodin jízdy

Wellington - Taupo 378 km, 5 hodin jízdy

Internetové adresy:

Informace o městě Rotorua a okolí - www.rotoruaNZ.com

Informace o městě Taupo a okolí - www.laketauponz.com

Hora Tarawera a okolí - www.aotearoa.cz

Waimangu - www.waimangu.co.nz

Waiotapu - www.geyserland.co.nz

Whakarewarewa - www.whakarewarewa.com

Orakei Korako - www.orakeikorako.co.nz

autor: Martin Slíva
vyšlo v časopise Treking, č.7 2003

Poslední aktualizace: 16.12.2011 11:03:58, shlédnuto: 4231 x
Líbil se vám článek ? Šiřte jej dále!
Chcete-li podpořit náš web, pak si u nás zakupte některou z nabízených služeb. Tak pomůžete zajistit, že budeme nadále předávat nezávislé info- rmace o Novém Zélandu, které poskytujeme od roku 2002.
Děkujeme za podporu.
Aoteaora na facebooku

  Copyright © www.aotearoa.cz 2003 - 2018

Tvorba internetových stránek Winternet s.r.o.